Høringssvar fra Torill Josefine Norhagen

Flyktningar under 18 år

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Bestemmelsen i dagens § 28 tredje ledd om at det skal tas hensyn til at søkeren er barn, må stå som i dag.