Høringssvar fra Privatperson

Forslag til endringer i Utlendingsloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Det er sagt mye klokt fra høringsinstanser som gir gode grunner for å ikke endre Utlendingsloven slik den er. Men situasjonen krever at det settes inn ressurser nok til å håndheve den godt. Det betyr ikke at man skal kriminalisere mennesker på flukt og tillate at våre politikere skaper en stemning som bugger opp om farlige stemninger i folket. Nå trenger vi å opptre som et folk som viser hva vi er laget av. Som tidligere ansvarlig for integrering av flyktninger i min kommune, har jeg som pensjonist nå tenkt at jeg kunne bidra som verge for umyndige flyktninger. Dersom det vedtas at disse ikke skal ha rett på juridisk bistand, i påvente av at deres rett til opphold skal søkes fratatt dem når de fyller 18 år, er jeg sterkt i tvil om hvordan verger skal orke å utsette seg for slik mental påkjenning. Klare å se på / føle ansvar for at barn er i en slik situasjon. Folket trenger kloke politikere. Men husk også at dere trenger at folket tror de kan gjøre en innsats.