Høringssvar fra Bjørn Håkon Bråthen

Støtter fremlagte forslag.

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

PÅ bakgrunn  av den fullstendige  ukontrollerte   asyl/flyktningetilstrømingen  til Europa  og  Norge  i  2015   ser jeg det helt  nødvendig med  innstramninger og støtter samtlige av de forslåtte  innstramninger. ( Innstramninger  II  )