Høringssvar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Høyring - endring i utlendingslova (innstramming II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sluttar seg til høyringsfråsegna frå Fylkesmannen i Rogaland, og viser til denne.