Høringssvar fra Per-Yngvar Seglsten

Høringssvar ref 15/8555 vedr Overgangsregler i lovendring

Dato: 05.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt finnes høringssvar til høringsnotat av 29.12.2015, med ref: 15/8555

Vedlegg