Høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole

Høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole - endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

 Vedlagt oversendes høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole.

 

Vedlegg