Høringssvar fra Den norske kirkes presteforening

Høringsuttalelse fra Den norske kirkes presteforening om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 02.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg