Høringssvar fra Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd

Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd, på Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II), ligger vedlagt. 

Vedlegg