Høringssvar fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Høringssvar fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg