Høringssvar fra Caroline Bækkelund Ellingsen

Snart flykter jeg

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ble mindre og mindre stolt av å være norsk, jo mer jeg leste om innstramninger og flyktningehåndteringen. Konsekvenser av endringene er endringer i holdningene til folk. Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge blir mer fiendtlige? Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge mister evnen til å inkludere? Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge skal forholde oss til verdens traumer på avstand? Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge skal dyrke frem det ariske Hitler aldri klarte? Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge bryter ned vårt eget rettssystem? Det er kanskje ønskelig at vi som bor i Norge fostrer enslige mindreårige asylsøkere opp med omsorgssvikt? Det tviler jeg ikke på ved å ha lest innstramningsforslaget. Konsekvensene kan bli fatale, og nå er traumet verst hos oss som bor i Norge. Snart flykter jeg.

Når det er sagt. Jeg støtter høringssvaret til Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Antirasistisk senter, og ikke minst Guro Sibeko.

Med vennlig hilsen

Caroline Bækkelund Ellingsen