Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Den nye utlendingsloven setter menneskeverdet til side og legitimerer at de rikeste og heldigste i verden "tåler så inderlig vel". Jeg stiller meg, som privatperson, bak høringssvaret fra Kirkens Bymisjon.