Høringssvar fra Anne Aas Tollefsen

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Norge må følge FN og internasjonale konvensjoner.  Vi kan ikke "shoppe" de til enhver tid lover og konvensjoner som måtte passe oss.