Høringssvar fra Esben Gundersen

Lytt til de som skal integrere...

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

...og i humanitetens navn; du eller dine barn, barnebarn kan være de neste som trenger hjelp. Vi har det best i verden, mest på grunn av en naturrressurs som kunne vært egentlig hvor som helst i verden. At vi tar opp en naturressurs og blir rike gir oss også et ansvar. Den må vi dele.

Er man redd for sin kultur er jeg redd kulturen ikke er sterk nok. Skaff jobber til våre nye landsmenn. Det er så mye vi trenger å få gjort. Ikke vær så engstelig. De er ikke farlige.Bare litt annerledes enn deg og kanskje meg. De er ikke vokst opp i trygge forhold på kirkebakken på Sunnmøre, men som mennesker er de like mye verdt. Det ropes det også ut innenfra slik at du må ha hørt det på kirkebakken...