Høringssvar fra Elsa Maria Massie

fortjener ikke alle barn trygghet?

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Fortjener ikke denne lille jenta å få et trygt og godt liv? Fortjener hun ikke å sove tørr og varm om nettene uten å høre skuddsalver og bomber? Jeg kan med glede gi ifra meg mine "goder" her i Norge for å hjelpe hun og familien så lenge de har behov for det.

Jeg fatter ikke hvordan man kan sove om natten når man ikke gjør noe for å hjelpe. 

Vedlegg