Høringssvar fra Nina Lundberg

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg, som privatperson, Bak Amnesty International Norges høringsuttalelse. Jeg ber dere videre også lytte nøye til hva aktører som fx Redd Barna sier.