Høringssvar fra Stine Folven

Tyskland - 1938

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Regjeringens forslag til innstramninger i muligheten til familiegjenforening, vil gi flere ensomme, redde, sinte mennesker i Norge. Det vil også gi flere redde, skadde, døde flyktende familier på søken etter den som er i Norge.

Ensomme, redde, sinte mennesker integreres ikke. Ensomme, redde, sinte mennesker blir psykisk syke, utøver kriminalitet, lærer ikke språk, får ikke jobb.

Regjeringens forslag er menneskefiendtlig og integrasjonsfiendtlig. Det bør ikke vedtas.