Høringssvar fra Biskopen i Nord-Hålogaland

Høringssvar fra biskopen i Nord-Hålogaland

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg