Høringssvar fra Trondheim kommune

Høringssvar fra Trondheim kommune vedrørende endringer i utlendingslovgivningen (inntramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger lenke til innsyn for saksfremlegg PS 0036/16 http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3371799 fra dagens møte (9.2.2016) i formannskapet i Trondheim kommune
Vedlagt følger saksprotokoll fra møtet i pdf.

Vedlegg