Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg støtter NTL IMDIs høringsuttalelse med vedlegg: 

"NTL IMDi er sterkt kritisk til departementets innstrammingsforslag av utlendingslovgivningen. Generelt mener vi at lovforslagene ikke ivaretar situasjonen for mennesker på flukt på en tilstrekkelig god måte, hverken på kort eller lang sikt. For det andre ser vi ikke at lovforslagene vil medføre bedre integrering i det norske samfunnet."