Høringssvar fra Maria Ohnstad

Nei til innstramminger i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg svært kritisk til innstramminger av utlendingsloven generellt. Punktene om særlige innstramninger i forhold til mindreåriges rettigheter til opphold, krav til familiegjenforening og rett til permanent opphold er vanskelig å kunne godta.

At Norge bryter med asylsøkernes rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner kan vi ikke stå for. Det er ikke Norge som er i krise, men menneskene som søker tilflukt her. 

Jeg støtter uttalelser fra flere av de store organisasjonene og privat personer som stiller seg kritiske til dette forslaget: Barneombudet, Flyktingehjelpen, LNU, Norsk folkehjelp, Sos barnebyer, Udir, Unicef, Guro Sibeko, Ingrid Alvær, Kari Elisabeth Thomassen, Oddvar Moen, Torbjørn Danielsen og Siri Tidemand-Andersen for å nevne noen.