Forsiden

Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDis høringssvar - endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger IMDis høringssvar på foreslåtte endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Vedlegg