Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Høringssvar innstramninger II

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Som privatperson stiller jeg meg bak Amnestys høringssvar i denne saken, og er kritisk til regjeringens foreslåtte innstramninger.

Vennlig hilsen.