Høringssvar fra Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Høringsuttalelse fra Vox - Endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vennligst se vedlagt brev.

 

Hilsen,

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Vedlegg