Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 05.02.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 28. desember 2015.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.