Høringssvar fra Rødt

Høringssvar fra Rødt - Nei til uthuling av asylretten

Dato: 29.01.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg