Høringssvar fra Martine Flugund

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er svært kritisk til regjeringens framlagte forslag om innstramming av utlendingsloven. Norge er i dag et av de landene i verden som har best forutsetninger til å ta imot mennesker på flukt. Vi må ta vårt ansvar for den globale kritiske flyktningsituasjonen.