Høring – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Høringssvar fra Refugees Welcome to Oslo

Høringssvar fra Refugees Welcome to Oslo

Dato: 08.02.2016
Svartype: Med merknad

Refugees Welcome to Oslo gir sitt høringssvar i vedlagte pdf.

Vedlegg