Høringssvar fra 16 privatpersoner

Nei til innstramminger som gjør flere til papirløse

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Svar på høringsnotat – endringer i utlendingsloven (innstramninger II)

Vi som undertegner sier nei til regjeringens forslag til innstramminger. De foreslåtte innstrammingene vil i praksis presse enda flere over i en utsatt tilværelse som papirløs. Vi synes det er uansvarlig å gå inn for lovendringer som vil bidra til at flere blir holdt utenfor fellesskapet og ikke får oppfylt viktige rettigheter.

I følge NOAS’ vurderinger har mellom 3 000 og 5 000 asylsøkere med avslag bodd mer enn fem år i Norge uten rett til å jobbe eller gå på skole, men også uten å kunne sendes ut med tvang. Etiopiere og eritreere, kurdere fra Irak og Iran og statsløse palestinere er de største gruppene (Noas.org 26.03.2015). Vi advarer mot at flere mennesker vil havne i tilsvarende situasjon dersom regjeringens forslag vinner fram.

Mange papirløse blir værende i Norge etter å ha fått endelig avslag og prøver å unngå retur. Regjeringens forslag legger opp til å avslå søknader om permanent oppholdstillatelse «ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet, unnlatelse av å fremskaffe reisedokumenter når det har hindret retur (…)» Dette vil ramme personer som har gode og legitime grunner til å ikke reise tilbake, men som ikke blir trodd eller hørt av norske myndigheter. Forslaget tar ikke høyde for at UDI og UNE gjør feilvurderinger i noen saker, og at en del av de som får avslag faktisk skulle hatt beskyttelse. Å hindre eller forsinke returen er da det siste virkemiddelet den det gjelder kan ty til for ikke å bli sendt tilbake til forfølgelse. Vi reagerer på at regjeringen åpner for å straffe dette gjennom å avslå permanent opphold.

Med hilsen Bente Mæland, Marianne Sæhle, Abril-Marisol A. Diáz, Ingeborg Sivertstøl, Maria Halvorsen, Tonje Holtan, Jakob M. Revheim, Elen Maili Tesfai, Mogose Tesfay, Salih Dogan, Rolf Vårdal, Hilde Bruknapp, Eli Anita Engebø, Åsne Hagen, Lidunn Lindø og Luam Haile Tesfai.

Vedlegg