Høringssvar fra Karen Juell

Familiegjenforening

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Å stramme inn på reglene om familiegjenforening slik det er skissert vil føre til dårligere integrering og helse for de involverte. Mennesker som kan bli godt integrerte og viktige bidragsytere i det Norske samfunnet blir da utrygge i sin tilværelse og midlertidige i sin livsførsel. Familier bør aktivt hentes ut og forenes slik at de kan bli trygge og etablerte i Norge.

Det Norske samfunnet går hardt ut mot ekteskap for mindreårige, men vi vil selv være med å bidra til at det skjer i større grad ved å ikke la barn og ektefeller komme til Norge slik at familier kan være samlet. Familier gifter bort sine unge døtre i desperasjon hvis ikke familien kan fø dem. Forslaget om å sende ut enslige mindreårige asylsøkere når de er 18 år er heller ikke akseptabelt. Dette er barn og vi bør behandle som de var våre egne. Mvh Karen Juell jordmor