Høringssvar fra Ingrid Eriksen Hagen

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Stiller meg bak Amnesty Norge sitt høringssvar. Sjå vedlegg.

Vedlegg