Høringssvar fra Roy Henrik Eriksen

Høringsuttalelse til forslag om endringer i utlendingslovgivningen - Nei til uthuling av asylretten

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er PDF fil, er mitt tilsvar på denne høringen.

Vedlegg