Høringssvar fra Eritreakomiteen

Eritreere som jukser

Dato: 11.01.2016

Svartype: Med merknad

Det er en rekke eritreere som etter å ha fått asyl innvilget blir med i eritreiske foreninger som støtter PFDJ. De viser da at de har lurt myndighetene. Dette gjøres for å oppnå fordeler i forhold til hjemlandet.

Disse PFDJ-foreningene vokser seg sterke og kuer det eitreiske samfunnet. De oppfordrer til å betale 2% skatt, ikke kritisere PFDJ og delta i fester PFDJ-foreningene arrangerer. De bidrar til at PFDJ-regimet kan kontrollere diasporaen i Norge.

Vi i Eritreakomiteen vil at slike personer kan bli utvist ved å "anmelde" dem til asylmyndighetene for falsk asylsøknad. Det bør være et punkt  for premisser for innvilgelsen at asylsøknaden er sann. Dersom asylsøkeren likevel ikke hadde beskyttelsebehov ved å støttet det regimet han sa han trengte beskyttelse fra, Må personen utvises / få ny vurdering av beskyttelsesbehov. 

Slik systemet nå  fungerer holdes styresmaktene for narr av mange eritreere som er akttive i PFDJ-vennlige : Eritreisk barneforening, E. ungdomsforening, E. YPFDJ -foreninger, eritreisk kvinneforening og PFDJ-foreninger.