Høringssvar fra KS - Kommunesektorens Organisasjon

Endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II) - Høringsuttalels fra KS

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er KS uttalelse til regjeringens forslag til endringer i utlendingslovgivningen.

Vedlegg