Høringssvar fra Dag T Elgvin

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Ang forslag til endringer i Utlendingsloven:

  • 28, 2. ledd. Det bør presiseres at det dreier som om midlertidig oppholdstillatelse.
  • 28a, 1. ledd: Det bør presiseres at det dreier som om midlertidig oppholdstillatelse.
  • 28b, 2. ledd. Begrunnelsen «at hensynet til saksbehandlingen gjør det nødvendig» virker kunstig. Midlertidig oppholdstillatelse bør være hoved-regelen.
  • 62, 1. og 2. ledd: Støttes.
  • 62, 7. ledd: Støttes ! Det bør være klare krav til norsk språk og samfunnskunnskap for å innvilge permanent oppholdstillatelse.

Ang forslag til endringer i introduksjonsloven:

  • § 17: Timetallet for gratis opplæring for dem med ‘rett og plikt’ bør reduseres fra 600 til 300 timer. Etter 300 timer bør de betale for undervisningen. Begrunnelse: Jeg har undervist flyktninger / asylsøkere og arbeidsinnvandrere i nesten 15 år. Erfaringen er klar: de som betaler, har en raskere progresjon enn de som får det gratis. Mange som betaler, greier A2 på 100 timer og B1 på 200 timer, noen greier B2 på 300 timer. Det er selvsagt også andre faktorer som spiller inn på lærings-hastighet. 1) Hvor stor språklig  forskjell det er mellom morsmålet og norsk, 2) tidligere skolegang og andre språk flyktningen har lært, 3) traumer. Likevel: Det at man må betale selv, er en god motivasjons-faktor for å ville lære mest mulig raskest mulig. Den økonomiske støtten til innvandrerne bør kanskje justeres litt opp, og så vet de at de må betale undervisningen selv. Dette vil være én måte å integrere dem raskere; de lærer seg at i Norge må man betale for tjenester.