Høringssvar fra Bergen kommune - Komite for helse og sosial

Bergen kommunen Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg