Høringssvar fra Birgitte Solbu

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har stor tiltro til vurderingene gjort av organisasjoner som har fagkunnskap om, jobber tett på og tar ansvar når flyktninger som kommer til vårt land, og stiller meg med dette bak høringssvarene gitt av Redd barna og Kirkens bymisjon.