Høringssvar fra Camilla Hammergren

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg viser til høringssvar fra Amnesty International og slutter meg til deres konklusjoner.