Høringssvar fra Landsforbundet for psykisk utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 25.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvaret

Vedlegg