Høringssvar fra Lene Kobberdal

Verdens rikeste land må stille opp i krisen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er feil å lage nye lover som gjøre det vanskeligere å søke asyl i Norge. Vi er verdens rikeste land, vi har råd til å ta imot flere her i landet. Jeg mener vi må stille opp i denne krisen og ta imot mange flere mennesker som nå flykter fra krig. Vi må kanskje gi avkall på noe av vår velferd, men det har vi råd til! Vi må dele, vi må være medmennesker i denne vanskelige situasjonen som råder. Hvis ikke Norge skal stille opp, hvem skal gjøre det da? Europa må fordele på dette ansvaret, sammen skal vi greie det! Vi har plass til mange flere innbyggere i dette landet, jeg ønsker meg nye naboer. Jeg er imot de innstramningene FrP og regjeringen nå legger opp til.