Høringssvar fra Steinar A. Miland

Høring - innstramninger II

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Forslaget er Norge uverdig og er brudd på internasjonale konvensjoner. Alle må ha rett til å få sin søknad vurdert på en saklig og trygg måte innefor rettstatens rammer!

Å lage permanent mildertidighet er å sette all integrering på vent og vil være det motsatte av integrering. retorikken om at velferdssamfunnet er truet er fullstendig uten hold i virkeligheten jfr. den positive integrering vi tross alt har greid å få til gjennom mange år. Også  barns hensyn må gå foran innvadringregulerende hensyn. 

Forslaget vil også bety at betydelige økonomiske kostnader vil bli veltet over på kommunene!!  Det er merkelig at ikke KS har tatt opp dette!?