Høringssvar fra Henriette Birkeland

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt kritisk til mange av disse forslagene! Jeg må være ærlig å si at jeg nok ikke kan si det bedre enn mange av de andre som har svart. Vi bor i et land som er blant de som har størst forutsetninger for å hjelpe, og jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være et mål å virke avskrekkende på de som er på flukt og trenger hjelp. 

Jeg reagerer særlig på forslaget om midlertidig opphold for mindreårige. Dette mener jeg er unødvendig og det kan skape utrygghet for mange som har behov for nettopp det motsatte. Jeg tror at det vil kunne være med på å ødelegge motivasjonen de vil ha for å kunne finne sin plass i samfunnet. 

Videre mener jeg også de skjerpede kravene til familigjennforening er for strenge. Det vil gjøre det svært vanskelig for mange å være med sine nærmeste, og det er hvertfall jeg avhengig av i min hverdag. Dette vil ikke bare gjelde asylsøkere slik jeg forstår det (?) men også studenter og arbeidinnvandrere. 

Jeg vil stoppe med det og heller støtte barneombudets, UiBs, Feministisk initiativ og mange av de ande høringssvarene.