Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Høringssvar endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt mitt personlig høringssvar. 

Vedlegg