Høringssvar fra Randi Eide

Høringssvar fra Randi Eide

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg viser til Redd Barnas høringssvar og støtter meg til deres konklusjoner