Høringssvar fra Maren Monclair Pedersen

Regjeringens forslag til innstramming av utlendingsloven

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Kravet vedrørende familiegjenforening om 4 års aktivitet med utdannelse og/ eller lønnet arbeid vil slå urimelig ut for familier på flukt fra krig og etterfølgelse. Særskilt gjelder dette familier som er igjen i krigsherjede land som Syria eller i flyktningleire. I hovedsak er det menn/ fedre som har tatt fluktruten gjennom Europa til Norge, da belastningen og risikoen ved å ta barn med til fots har blitt vurdert som uoverkommelig.

Det betyr at koner og barn sitter igjen i utrygge områder, uten inntekt og uten skolegang for barn. At disse skal måtte vente i 4 år på å få komme på familiegjenforening er fullstendig urimelig og uakseptabelt.