Høringssvar fra Den norske kirke - Kirkerådet

Høring endring i utlendingslovgivningen innstramninger II

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg