Høringssvar fra UiB/Terje Einarsen

Høringsuttalelse -- endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsuttalelse vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg