Høringssvar fra Renate Mathisen

Endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg støtter alle Fremskittpartiets foreslåtte innstrammingstiltak!