Høringssvar fra Lisa Stålspets

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt kritisk til instrammingene og stiller meg bak svaret til den norske Helsingforskommitén og til Mads Gilbert.