Høringssvar fra Odd Oskarsen

Høringsvar. Endringer i utlendingslovgivningen (innstramming II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg