Høringssvar fra Fredrikstad SV

Fredrikstad SV sterkt kritisk til innstramningsforslag

Dato: 28.01.2016

Svartype: Med merknad

Fredrikstad SV er sterkt kritisk til departementets innstrammingsforslag av utlendingslovgivningen. Generelt mener vi at lovforslagene ikke ivaretar situasjonen for mennesker på flukt på en tilstrekkelig god måte, hverken på kort eller lang sikt. For det andre ser vi ikke at lovforslagene vil medføre bedre integrering i det norske samfunnet.

Vedlegg